Основні техніко-економічні показники

за 2010-2015 роки


Показники
 
2015 2014 2013 2012 2011 2010
Корисний відпуск електроенергії /млн.кВт.г/ 2 084,834 2 120,791 2 126,603 2 066,985 2 017,415 1 990,42
Товарна продукція від е/е /тис.грн./ 1 362 252 1 056 442 969 453 901 793 777 694 657 721
Чистий дохід від реалізації продукції /тис.грн./ 1 420 259 1 100 836 1 000 927 931 082 792 276 668 073
Собівартість реалізованої продукції /тис.грн./ 1 301 575 1 040 973 890 503 843 470 708 343 597 697
Чистий прибуток /тис.грн./ 38 879 25 922 48 741 30 718 26 689 22 591
Власний капітал /тис.грн./
1 239 216 724 257 708 790 417 534 378 266 308 867
Активи /тис.грн./ 1 551 406 878 358 899 351 543 964 529 251 523 657
Дебіторська заборгованість /тис.грн./ 156 635 54 512 55 675 36 396 35 043 34 560
Поточні зобов'язання /тис.грн./ 175 877 107 786 128 210 100 439 89 969 96 026
Середньооблікова чисельність працюючих /чол./ 3 558 3 559 3 517 3 494 3 692 3 706
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого /грн./ 4 703,79 4 110,6 3 950,3 3 433,8 2 881,5 2 464,5
Статутний фонд /тис.грн./
33 638
Номінальна вартість акцій /грн./
0,25
Кількість акцій в статутному фонді /шт./
134 551 360
Наверх