Основні техніко-економічні показники

за 2011-2016 роки


Показники
 
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Корисний відпуск електроенергії /млн.кВт·год/ 2 155,867 2 084,834 2 120,791 2 126,603 2 066,985 2 017,415
Товарна продукція від е/е /тис.грн./ 1 896 644 1 362 252 1 056 442 969 453 901 793 777 694
Чистий дохід від реалізації продукції /тис.грн./ 1 928 673 1 388 838 1 100 836 1 000 927 931 082 792 276
Собівартість реалізованої продукції /тис.грн./ 1 945 759 1 277 989 1 040 973 890 503 843 470 708 343
Чистий прибуток /тис.грн./ 8 513 38 754 25 922 48 741 30 718 26 689
Власний капітал /тис.грн./
1 310 291 1 238 963 724 257 708 790 417 534 378 266
Активи /тис.грн./ 1 744 264 1 551 103 878 358 899 351 543 964 529 251
Дебіторська заборгованість /тис.грн./ 183 710 156 331 54 512 55 675 36 396 35 043
Поточні зобов'язання /тис.грн./ 281 850 175 827 107 786 128 210 100 439 89 969
Середньооблікова чисельність працюючих /чол./ 3 554 3 558 3 559 3 517 3 494 3 692
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого /грн./ 6 591,1 4 703,79 4 110,6 3 950,3 3 433,8 2 881,5
Статутний фонд /тис.грн./
33 638
Номінальна вартість акцій /грн./
0,25
Кількість акцій в статутному фонді /шт./
134 551 360
Наверх