Структура заборгованості за електроенергію

Структура заборгованості у розрізі галузей станом на 01.01.2017р. (тис. грн., %)
мСЗзаЕЕ_2016
Приріст заборгованості у 2016 році в розрізі галузей (тис. грн.)
мПЗзаЕЕ_2016                                
Наверх