ДСТУ ISO 14001:2015

Поточний план охорони довкілля і використання природних ресурсів ПАТ «Хмельницькобленерго» у 2018 році

Виконання поточного плану охорони довкілля і використання природних ресурсів по ПАТ «Хмельницькобленерго»:


Охорона навколишнього природного середовища сьогодні – це питання національної безпеки нашої держави. Вже не є секретом, що Україна наблизилась до критичної межі, але ще не пройшла так звану лінію неповернення. Можна вважати, що саме сьогодні прийшло розуміння істотного стану речей і, як наслідок, виникла необхідність термінового втручання у події, які відбуваються у цей час. В останній час людина є могутньою силою, що змінює стан екосфери всієї планети. Масштаби людської діяльності вражають своїми розмірами. На превеликий жаль, ця діяльність переважно негативно впливає на навколишнє середовище. Тому одним з найважливіших питань, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, є екологічне виховання населення та впровадження системи, направленої на запобігання забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами.

Враховуючи вищевикладене Товариство на чолі з в.о генерального директора О.І. Козачуком продовжило, розпочатий у 2006 році, курс на розв’язання цих питань.

Екологічною політикою Товариства у 2017 році стали:

- збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища при передачі та постачанні електричної енергії; 

- екологізація виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, пріоритетність вимог екологічної безпеки та обов’язковість додержання екологічних стандартів та нормативів при здійсненні господарської діяльності.

У 2017 році для забезпечення здатності Товариства отримати заплановані результати своєї системи екологічного керування, запобігати небажаним наслідкам або зменшувати їх та досягати постійного поліпшування, відповідно до процедури, задокументованої в методиках, впроваджується Система екологічного управління за версією стандарту ДСТУ ISO 14001:2015.

В період, з 14 по 17 січня 2017 року, в ПАТ «Хмельницькобленерго» працювала група аудиторів Міжгалузевого центру якості «ПРИРОСТ». Зовнішній аудит проводився з метою ресертифікації системи екологічного керування Товариства на відповідність ДСТУ ISO 14001:2015, підтвердження сертифікатів управління якістю, гігієною та безпекою праці на відповідність ISO 9001:2008, ДСТУ OHSAS 18001:2010.

Ресертифікаційному аудиту передувала клопітка та наполеглива праця фахівців Товариства щодо розвитку системи екологічного управління, визначення та оцінки екологічних ризиків та аспектів, розробки програм, цілей і завдань у сфері екологічного управління. Систему екологічного управління Товариства інтегровано в загальну систему менеджменту ПАТ «Хмельницькобленерго». Впровадження Системи екологічного управління, за версією стандарту ДСТУ ISO 14001:2015, дає змогу Товариству розв’язати проблеми, пов’язані з виконанням галузевих програм підвищення рівня екобезпеки, досягти виконання поставлених цілей та завдань, а найголовніше контролювати процеси, які впливають на забруднення навколишнього середовища.

Аудитори, під керівництвом головного аудитора ОССМ «ПРИРОСТ» Віктора Волосковця, працювали одночасно в кількох дирекціях та відокремлених підрозділах Товариства. Справили враження на аудиторів найсучасніші технології, які широко впроваджує у себе Товариство, турбота про збереження довкілля, комфортні умови роботи персоналу. В цілому ж зовнішні аудитори позитивно відмітили зусилля персоналу, спрямовані на постійне поліпшення діяльності Товариства.

За результатами зовнішнього аудиту ПАТ «Хмельницькобленерго» отримало сертифікат відповідності системи екологічного управління ESP-0018/17. Він посвідчує, що система екологічного управління стосовно надання послуг з передачі та постачання електричної енергії, що здійснює ПАТ «Хмельницькобленерго» згідно з чинними в Україні нормативними документами, відповідає вимогам національному стандарту ДСТУ ISO 14001:2015 «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування».

Визначені можливості системи управління можуть зумовити застосування нових технологій, виробництво нової продукції чи розширення спектру надаваних послуг, виходу на нові ринки, залучення нових замовників, побудови нових партнерських стосунків та інших бажаних і дієвих засобів, щоб реагувати на потреби Товариства чи замовників.

Анатолій Манільчук
Начальник служби з питань цивільного захисту,
пожежної безпеки та екології Товариства 

Наверх