ISO 14001:2015

Поточний план охорони довкілля і використання природних ресурсів ПАТ «Хмельницькобленерго» у 2018 році

Виконання поточного плану охорони довкілля і використання природних ресурсів по АТ «Хмельницькобленерго»:


iso 14001

Охорона навколишнього природного середовища сьогодні – це питання національної безпеки нашої держави. Вже не є секретом, що Україна наблизилась до критичної межі, але ще не пройшла так звану лінію неповернення. Можна вважати, що саме сьогодні прийшло розуміння істотного стану речей і, як наслідок, виникла необхідність термінового втручання у події, які відбуваються у цей час. В останній час людина є могутньою силою, що змінює стан екосфери всієї планети. Масштаби людської діяльності вражають своїми розмірами. На превеликий жаль, ця діяльність переважно негативно впливає на навколишнє середовище. Тому одним з найважливіших питань, пов’язаних з охороною навколишнього природного середовища, є екологічне виховання населення та впровадження системи, направленої на запобігання забруднення навколишнього середовища шкідливими речовинами.

Враховуючи вищевикладене Товариство на чолі з в.о генерального директора О.І. Козачуком продовжило, розпочатий у 2006 році, курс на розв’язання цих питань.

Екологічною політикою Товариства у 2018 році стали:

- збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захисту життя і здоров’я населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням навколишнього природного середовища при передачі та постачанні електричної енергії; 

- екологізація виробництва на основі комплексності рішень у питаннях охорони навколишнього природного середовища, пріоритетність вимог екологічної безпеки та обов’язковість додержання екологічних стандартів та нормативів при здійсненні господарської діяльності.

У 2017 році для забезпечення здатності Товариства отримати заплановані результати своєї системи екологічного керування, запобігати небажаним наслідкам або зменшувати їх та досягати постійного поліпшування, відповідно до процедури, задокументованої в методиках, впроваджується Система екологічного управління за версією стандарту ДСТУ ISO 14001:2015.

А на початку березня 2018 року, за результатами аудиту, проведеного аудиторами центру сертифікації «ПРИРОСТ», ряду процесів підрозділів, у тому числі і у відокремлених підрозділах Товариства: процесів управління персоналом, взаємодії із зацікавленими сторонами, інформаційно-технічного забезпечення діяльності, екологічного управління, охорони праці та інших напрямків роботи, Товариство отримало сертифікати відповідності системи управління вимогам міжнародних стандартів за версіями ISO 9001:2015, BS OHSAS 18001:2007, ISO 14001:2015. До речі, міжнародні сертифікати надійшли до ПАТ «Хмельницькобленерго» у двох варіантах — в системах DQS та IQNet. IQNet — це Міжнародна Мережа Сертифікації, створена відповідно до законодавства Швейцарії, зі штаб-квартирою в Берні (Швейцарія). Вона об’єднує 37 провідних органів з сертифікації країн Європи, Америки і Південно-Східної Азії. Однією з головних цілей IQNet є визнання і просування сертифікатів відповідності систем менеджменту, виданих членами IQNet у всьому світі.

Сертифікаційному аудиту передувала клопітка та наполеглива праця фахівців Товариства щодо розвитку системи екологічного управління, визначення та оцінки екологічних ризиків та аспектів, розробки програм, цілей і завдань у сфері екологічного управління.

Впровадження в Товаристві системи екологічного керування, за версією стандарту ISO 14001:2015 та визначених по підрозділах ризиків дало і в подальшому дає змогу реалізовувати Галузеві програми охорони довкілля в частині впровадження прогресивних екопроектів направлених на збереження довкілля області. Одними серед багатьох інших, не менш важливих для збереження довкілля, стали:

- впровадження технології біологічної та мікробіологічної трансформації небезпечних нафтопродуктів у екологічно безпечні органо-мінеральні речовини - метою якої є мінімізація негативного впливу на навколишнє середовище нафтових забруднень під трансформаторними підстанціями.

Такі технології впроваджено на трансформаторних підстанціях Товариства. Загальна площа комплексу робіт, склала 2674,5 м2;

- реконструкція водоохоронної споруди для очищення зворотних вод - в основу цієї технології, покладені природні процеси самоочищення, властиві водним та новколоводним екосистемам;

- програми «Чисте повітря», метою якої є мінімізація забруднення атмосфери відпрацьованими газами двигунів авто Товариства. У підрозділах складені графіки ТО ДТЗ та здійснені виміри гранично допустимих величин нормованих показників викидів.

 

А. Манільчук
Директор департамент цивільного захисту,
пожежної безпеки та екології

Наверх