Інноваційна діяльність

Основний обсяг робіт по будівництву, відновленню, реконструкції і модернізації виробничих процесів електромереж 0,4-110 кВ здійснюється за рахунок власних коштів, інвестиційної складової відпускних тарифів на електроенергію та коштів, направлених на відновлення електромереж внаслідок стихійного лиха із впровадженням сучасних та більш ефективних обладнання, матеріалів та конструктивної схеми електромереж.

Одночасно з відновлювальними роботами з метою підвищення надійності електромереж та недопущення їх пошкодження в майбутньому впроваджувались прогресивні розробки та технології: зменшувалась довжина прогонів між опорами, проводилась заміна проводів з меншого на більший переріз згідно проведеного розрахунку оптимізації, виконувались роботи по реконструкції ПЛ 0,4 кВ з використання ізольованого само несучого проводу.

В процесі освоєння Програми зменшення ТВЕ досягнуто зменшення технічних та не технічних витрат завдяки встановленню лічильників з реверсивним механізмом, улаштуванню ізольованих вводів, виносу лічильників за межі помешкань та інше. В результаті таких заходів не технічні втрати електроенергії, в тому числі безоплатне споживання електроенергії, по окремим населеним пунктам зведені майже до нуля.

Одним із пріоритетних напрямків роботи Компанії є застосування Автоматизованої системи комерційного обліку споживання електроенергії (АСКОЕ) на межі балансової належності мереж з сусідніми ліцензіатами енергоринку, що передбачає встановлення на регіональному рівні програмно-технічних та телекомунікаційних засобів обліку споживання електроенергії та забезпечення в подальшому достовірного, точного і одночасного обліку електроенергії в розподільчих мережах Компанії. Економічна ефективність від впровадження АСКОЕ - це зниження технологічних витрат та удосконалення системи контролю обліку споживання та оплати електроенергії.

Силами наукового та інженерно-технічного персоналу Компанії виконані та впроваджені розробки, які мають державне значення для енергетичної галузі в цілому, зокрема, такі переваги, як продовжений термін служби, підвищена достовірність обліку електроенергії в нормальному мережевому режимі та стійкість при тривалих однофазних замиканнях на землю, підвищена надійність контролю ізоляції мережі:

  • нові вимірювальні трифазні трансформатори напруги 6 - 35 кВ (НТМ-і) чотирьох модифікацій- призначені для використання в розподільчих мережах напругою 6 - 35 кВ з ізольованою нейтраллю; .
  • вимірювальний (зразковий) трансформатор напруги 35/10/0,1 (ВЗТН 35/10/0,1)- призначений для вимірювання напруги змінного струму частотою 50 Гц в класі точності 0,1 та в межах 8-42 кВ, а також для повірки вимірювальних трансформаторів напруги в електричних установках 10, 35 кВ.
  • пересувна лабораторія повірки первинних засобів виміру струму, напруги і електричної енергії - призначена для повірки трансформаторів струму 0,4-110 кВ з номінальними первинними струмами 15-3000 А на місці їх експлуатації та трансформаторів напруги 10 та 35 кВ, що використовуються в мережах енергопостачальних підприємств, а також в електроустановках споживачів.

У 2017 році відновлено 1240,2 км ліній електропередач, замінено 26 масляних вимикачів на вакуумні, 354 шт. розрядників 10 кВ на ОПН 10 кВ. 

За 2017 рік проведено капітальний ремонт: 169,5 км ПЛ-110 кВ при 164,4 км запланованих; 163,8 км ПЛ-35 кВ при 160,6 км запланованих; 480,8 км ПЛ-10 кВ при запланованих 450,0 км; 426,1 км ПЛ-0,4 кВ при 334,4 км запланованих.

При цьому замінено 2 опори на ПЛ 35 кВ, 2 опори на ПЛ 110кВ та 2943 опор ПЛ-0,4-10 кВ.

Збудовано та реконструйовано ЛЕП – 10-0,4 кВ довжиною 69,4 км на суму 32433,41 тис.грн (без ПДВ). 

Наверх