Основні техніко-економічні показники

За 2014-2018 роки


ПОКАЗНИКИ
 
2018 2017 2016 2015 2014
Корисний відпуск електроенергії
/млн.кВт·год/
2 189,112 2 176,267 2 155,867 2 084,834 2 120,791
Товарна продукція від е/е /тис.грн./ 2 756 892 2 436 490 1 896 644 1 362 252 1 056 442
Чистий дохід від реалізації продукції
/тис.грн./
2 780 300 2 458 723 1 928 673 1 388 838 1 100 836
Собівартість реалізованої продукції
/тис.грн./
2 722 289 2 348 641 1 945 759 1 277 989 1 040 973
Чистий прибуток /тис.грн./ 42 812 43 631 8 513 38 754 25 922
Власний капітал /тис.грн./
1 853 089 1 842 669 1 310 291 1 238 963 724 257
Активи /тис.грн./ 2 457 485 2 396 565 1 744 264 1 551 103 878 358
Дебіторська заборгованість /тис.грн./ 256 625 192 380 183 710 156 331 54 512
Поточні зобов'язання /тис.грн./ 388 598 313 621 281 850 175 827 107 786
Середньооблікова чисельність працюючих /чол./ 3 183 3 472 3 554 3 558 3 559
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого /грн./ 9 588 7605,9 6 591,1 4 703,79 4 110,6
Статутний фонд /тис.грн./
33 638
Номінальна вартість акцій /грн./
0,25
Кількість акцій в статутному фонді /шт./
134 551 360
Наверх