Порядок переходу на тарифи, диференційовані за періодами часу

БЕЗ ЗБІЛЬШЕННЯ ДОЗВОЛЕНОЇ ДО ВИКОРИСТАННЯ ПОТУЖНОСТІ
 
1. Споживач звертається із заявою до району електричних мереж (РЕМ), з яким укладено договір про постачання електричної енергії, про перехід  на розрахунки за спожиту електричну енергію по тарифах, диференційованих за періодами часу.

Відповідно до пункту 6.1 Правил користування електричною енергією, затверджених Постановою НКРЕ від 31.07.1996 р. №28 (із змінами та доповненнями) вибір тарифу здійснюється споживачем, зазначається у договорі та може бути змінений у порядку, передбаченому договором, але не частіше ніж один раз на рік.

2. Споживач вибирає тип багатотарифного засобу обліку електроенергії, який обов'язково повинен бути внесений до Державного реєстру засобів вимірювальної техніки України.
Консультацію щодо типів багатотарифних засобів обліку електроенергії можна отримати в службі метрології АТ ”Хмельницькобленерго” (вул. Маршала Красовського, 2, м.Хмельницький, кабінет 14. Телефони: 69-52-32, 69-53-10).

3. Споживач за власні кошти купує багатотарифний засіб обліку електроенергії та передає його в службу метрології АТ ”Хмельницькобленерго” для проведення параметризації.

4. Служба метрології складає у двох примірниках проект Договору на параметризацію засобу обліку.

5. Споживач підписує обидва примірники Договору на параметризацію та оплачує вартість цих робіт.

6. Після отримання одного примірника Договору та підтвердження оплати коштів споживачем, служба метрології за результатами параметризації лічильника підготовлює у двох примірниках  акт виконаних робіт і протокол параметризації.

7. Споживач підписує обидва примірники акта виконаних робіт. Один примірник акта виконаних робіт і протоколу параметризації надається споживачу,  один примірник протоколу параметризації служба метрології передає в РЕМ, один примірник акта виконаних робіт залишається у службі метрології.

8. Споживач звертається у РЕМ з протоколом параметризації для проведення заміни існуючого засобу обліку на багатотарифний та із заявою про проведення обстеження електроопалювальної установки, внутрішніх електромереж та підключення електроустановки об’єкта.

9. Заміна засобу обліку виконується РЕМом після оплати споживачем вартості  виконання цих робіт.
Після цього РЕМом здійснюється пломбування лічильника, складаються акти збереження пломб, позачергової технічної перевірки та акт заміни лічильника.

10. В договір про постачання електричної енергії вносяться зміни щодо заміни розрахункового засобу обліку та розрахунків за спожиту електроенергію за тарифами, диференційованими за періодами часу.

Після цього розрахунок за електричну енергію проводиться за тарифними зонами згідно з протоколом параметризації.
 
1. Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу:
  Період часу
нічний денний
Тарифні коефіцієнти 0,35 1,35
Тривалість періоду, год. З 23:00 до 7:00 В інші години доби
 
2. Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу:
  Період часу
нічний напівпіковий піковий
Тарифні коефіцієнти 0,25 1,02 1,8
 
 
Періоди часу коригуються в залежності від місяця:
 
січень, лютий, листопад та грудень
піковий 8.00-10.00; 17.00-21.00
напівпіковий 6.00-8.00; 10.00-17.00; 21.00-23.00
нічний 23.00-6.00
березень, квітень, вересень та жовтень
піковий 8.00-10.00; 18.00-22.00
напівпіковий 6.00-8.00; 10.00-18.00; 22.00-23.00
нічний 23.00-6.00
травень, червень, липень та серпень
піковий 8.00-11.00; 20.00-23.00
напівпіковий 7.00-8.00; 11.00-20.00; 23.00-24.00
нічний 24.00-7.00
 
Примітка:
Параметризація — це програмування електролічильника на визначену кількість тарифних зон.
Наверх