Регулярна (річна та квартальна) інформація

Річна інформація емітента цінних паперів:


Квартальна інформація емітента цінних паперів:


Фінансова звітність за міжнародними стандартами бухгалтерського обліку:
2012 рік
   1 квартал

   2 квартал

   3 квартал

   4 квартал

Наверх