Результати діяльності

Основні техніко-економічні показники

ПОКАЗНИКИ 2020 2019 2018 2017 2016
Корисний відпуск електроенергії з 2016-2018 рр. / Обсяг розподілу електроенергії в 2019-2020 рр., млн.кВт.г 2 162,296 2 173,043 2 189,112 2 176,267 2 155,867
Товарна продукція від е/е, тис.грн 1 674 138 1 341 823 2 756 892 2 436 490 1 896 644
Чистий дохід від реалізації продукції, тис.грн 1 731 437 1 383 911 2 780 317 2 458 723 1 928 673
Собівартість реалізованої продукції, тис.грн 1 666 261 1 296 316 2 722 289 2 348 641 1 945 759
Чистий прибуток, тис.грн 146 038 85 711 42 812 43 631 8 513
Власний капітал, тис.грн
2 063 888 1 948 013 1 848 178 1 842 669 1 310 291
Активи, тис.грн 2 752 895 2 506 573 2 451 394 2 396 565 1 744 264
Дебіторська заборгованість, тис.грн 279 837 79 469 247 920 192 380 183 710
Поточні зобов'язання, тис.грн 517 541 359 588 387 418 313 621 281 850
Середньооблікова чисельність працюючих, осіб 3 029 3 007 3 183 3 472 3 554
Середньомісячна заробітна плата 1-го працюючого, грн 16 837 12 594 9 588 7 606 6 591
Статутний фонд, тис.грн
33 638
Номінальна вартість акцій, грн
0,25
Кількість акцій в статутному фонді, шт.
134 551 360

 

Звіт_підприємства_150-1

АТ «Хмельницькобленерго»
ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
(звіт керівництва)
2019

Наверх