УВАГА: нелегітимний підписант!

Шановні споживачі та контрагенти!

Доводимо до Вашого відома, що останнім часом почастішали випадки оформлення та підписання документів від імені АТ «Хмельницькобленерго» особою, що не має на це відповідних повноважень.

Так, Гапонов Валерій Миколайович, який вважає себе повноправним виконуючим обов’язки Генерального директора, використовуючи протокол Наглядової ради №42 від 28 квітня 2020 року та укладений з ним контракт від 29 квітня 2020 року, вчиняє дії, які дестабілізують роботу підприємства. Зокрема, ним було укладено ряд договорів, текст яких невідомий товариству, але про які достеменно відомо зі слів представників Гапонова В.М. в судових засіданнях, скасовані (відкликані) довіреності на представників товариства, що позбавило можливості представництва в судах, підписано значну кількість заяв, повідомлень та звернень до Президента України, Кабінету Міністрів України, Хмельницької ОДА, органів Державної виконавчої служби, органів Міністерства юстиції України тощо.

Вчиняючи вказані дії, Гапонов В.М. не враховує ні інтереси АТ «Хмельницькобленерго», ні положення чинного Статуту АТ «Хмельницькобленерго», ні наявність колегіального виконавчого органу – Дирекції. Фактично вказана особа самостійно визнала себе одноосібним органом управління товариства і грубо нехтує всіма усталеними в товаристві процедурами (візуванням, застосуванням бланків, проставлянням відбитку печатки, реєстрацією, внесенням в облікові системи).

Відповідно до підпункту 4 пункту 18.29 Статуту АТ «Хмельницькобленерго», Генеральний директор (або особа, яка виконує його обов’язки) має право укладати та розривати правочини (договори, угоди, контракти), рішення щодо укладення або розірвання яких було прийняте Наглядовою радою, та/або Загальними зборами, та/або Дирекцією.

Навіть якщо припустити, що Гапонов В.М. дійсно є виконуючим обов’язки Генерального директора, хоча процедура його обрання на даний момент оскаржується в судах і відповідно до рішення Хмельницького міськрайонного суду Козачук Олег Іванович поновлений на роботі як виконуючий обов’язки Генерального директора, він не має права на власний розсуд укладати, змінювати та розривати договори, якщо такі договори не були погоджені Дирекцією або йому не були делеговані повноваження на укладання, зміну або розірвання таких договорів.

15 жовтня 2020 року на засіданні Дирекції (протокол №31) було проаналізовано ситуацію з неправомірними діями Гапонова В.М. та прийняті наступні рішення:

  1. Вважати Гапонова Валерія Миколайовича таким, що не має повноважень на вчинення правочинів (укладення, зміну або розірвання будь-яких договорів) без окремого рішення Дирекції щодо погодження таких правочинів.
  2. Визначити, що всі правочини, підписантом яких виступає Гапонов Валерій Миколайович, потребують попередньої згоди Дирекції і можуть бути вчинені ним виключно після отримання такої згоди, оформленої протоколом засідання Дирекції.

В зв’язку з викладеним, просимо Вас уважніше ставитися до документів, які Ви отримуєте чи підписуєте з АТ «Хмельницькобленерго», звертати особливу увагу на особу підписанта та наявність усталених реквізитів (бланку, реєстраційного номера), а також враховувати, що більшість документів на період судового провадження щодо зміни керівництва будуть підписуватися одним із членів Дирекції – директором за напрямком, якому таке право делеговане відповідним рішенням Дирекції.

Детально історію конфлікту щодо зміни керівництва АТ «Хмельницькобленерго» Ви можете прочитати за посиланням.

Наверх