OHSAS 18001:2007

ohsas 18001Минуло 7 років, відколи АТ “Хмельницькобленерго” пройшло процедуру сертифікації згідно вимог ДСТУ OHSAS 18001:2010 та отримало відповідний сертифікат. Функціонуюча нині в Товаристві система управління охороною праці — вже зовсім інший цілісний механізм професійної безпеки та здоров'я, ефективний інструмент управління виробничими ризиками, що базується на системному підході. Передбачена стандартом система оцінювання та управління виробничими ризиками — це набагато складніший процес, ніж просте дотримання працівниками встановлених вимог нормативних актів з охорони праці. 

Система управління охороною праці на підприємствах, які притримуються міжнародних стандартів та основана на управлінні небезпеками та ризиками, вважається більш ефективною ніж традиційна, орієнтована тільки на Закон «Про охорону праці». Аналізуючи світові загальноприйняті концепції управління охороною праці, стають зрозумілими відмінності систем, що застосовуються в Україні та на Заході. Вітчизняна концепція управління охороною праці передбачає жорстке виконання вимог нормативного документу, при якому нібито виключається можливість настання нещасного випадку або аварії. Але здоровий погляд на ситуацію говорить про те, що домогтися повної (100%) безпеки неможливо, саме тому країни Європи пішли іншим шляхом, та застосовують у себе концепцію «прийнятних ризиків». Така концепція не тільки не гальмує розвиток нових технологій, а й сповідує принцип пошуку можливих небезпек (ризиків) на конкретному об’єкті, та шляхи їх попередження.

Концепція управління ризиками базується на основі аналізу, оцінки та доведення рівнів ризиків до оптимальних (прийнятних) значень,  на основі його здійснюється розробка та реалізація необхідних заходів.

Схема

Безпосередньо в умовах виробництва в АТ «Хмельницькобленерго»  процедура оцінки ризиків і наступного управління ними здійснюється наступною послідовністю робіт:

- ідентифікація небезпек;

- визначення ймовірності настання нещасних випадків;

- визначення рівня (ступеня) ризику;

- визначення заходів і методів управління виявленими ризиками;

- інформування про виявлені ризики.

До управління ризиками в підрозділах АТ «Хмельницькобленерго» залучаються компетентні працівники через обговорення, збирання інформації, включення до складу постійних робочих груп з визначення та оцінки ризиків.

Протягом останніх півроку в Товаристві вдалося проідентифікувати фактично усі наявні на робочих місцях виробничі ризики. Слід одразу ж відзначити велику трудомісткість цієї роботи. Наприклад тільки одне робоче місце лаборанта хімічного аналізу служби діагностики електротехнічного обладнання Департаменту високовольтних електричних мереж має понад дев'ять потенційних небезпек з високими базовими ризиками отримання травм. Загалом у цьому підрозділі налічується близько 98-ми робочих місць, які потребують ідентифікації небезпек та оцінки ризиків, і майже кожне з них має 7-12 небезпек. Коли ж порахувати, що в Товаристві функціонує близько 90 структурних підрозділів, - можна тільки уявити скільки посад, професій, видів робіт потребують вивчення, ідентифікації та оцінювання.

Результати такої роботи фіксуються в «Картках ідентифікації небезпек та оцінки ризиків», з якими ознайомлюється той персонал Товариства, для професії чи посади якого такі карти розроблені. В цілому по Товариству налічується близько 1450 карт.

З можливими небезпеками та ризиками ознайомлюються й інші зацікавлені особи: відвідувачі та працівники підрядних організацій. Інформування відвідувачів підрозділів Товариства з правилами у сфері охорони праці проводиться шляхом вивішування на інформаційних стендах відповідних матеріалів, розміщення попереджувальних знаків на території Товариства, розмітки руху автотранспорту тощо. Підрядні організації, які виконують роботи в підрозділах Товариства, перед початком виконання робіт по прибуттю на територію відповідного підрозділу проходять вступний і первинний інструктажі, в ході яких проходить ознайомлення з вимогами охорони праці, промислової санітарії, протипожежної безпеки, наявними шкідливими та небезпечними факторами виробництва і можливими ризиками. Адже розроблені внутрішні корпоративні стандарти зі здоров’я та безпеки, є обов’язковими і поширюються як на працівників Товариства, так і на інших осіб, які перебувають на території чи об’єктах Товариства.

Створена в Товаристві процедура оцінки ризиків враховує місце виконання робіт, вид обладнання, умови праці, особливості професії та інше. Після ідентифікації можливих небезпек визначено, наскільки велика ймовірність завдання шкоди і як цьому запобігти. Ризик — це частина щоденного життя, тому сподіватися, що можливо позбутися його раз і назавжди не варто. Але варто впевнитися, що основні ризики та заходи стосовно контролю за ними визначені вірно та розроблені адекватні кроки для їхнього запобігання. Проте потрібно усвідомлювати, що, навіть вживши всіх можливих технічних заходів, безпечне виробництво не можливе, якщо самі працівники не надають значення питанню безпеки та демонструють ризиковану поведінку. Тому пріоритетним завданням для Товариства є змінювати культуру поведінки її працівників та підрядників, доведення до зацікавлених осіб інформації про ймовірні ризики та способи їх уникнення. Власне, ризики визначає той, хто організовує та безпосередньо виконує роботи на конкретному робочому місці. А усвідомлення ризиків на робочому місці і знання того, як ними управляти, має вирішальне значення для безпечної роботи.

Тому навчання стосовно використання цього інструменту проведено для усіх працівників Товариства, завдяки чому кожен з них робить власний внесок у створення безпечних умов праці.

Провідний інженер СОП
Шафінська О.М.

Наверх