Нормативна база

- КОДЕКС  ЦИВІЛЬНОГО  ЗАХИСТУ  УКРАЇНИ

- Верховна Рад України. Закон України «Про об'єкти підвищеної небезпеки» від 18.01.2001 року № 2245 – III

- Верховна Рад України. Закон України «Про функціонування паливно-енергетичного комплексу в особливий період»  від 2.11.2006 року № 307-V

- Верховна Рад України. Закон України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 2.11.2006 року № 307-V

- Верховна Рад України. Закон України «Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 року № 389-VIII

- Верховна Рад України. Закон України «Про правовий режим  надзвичайного стану» від 16.03.2000 року №1550-III

- Верховна Рад України. Закон України «Про страхування» від 04.07.2014 року N 406-VII 
     


- МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ. НАКАЗ № 1112 від 21.10.2014 року "Про затвердження Положення про організацію навчального процесу з функціонального навчання"

- МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ. НАКАЗ № 1113 від 21.10.2014 року "Про затвердження Вимог до структури та змісту програм функціонального навчання"

- МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ. НАКАЗ № 1406 від 26.12.2014 року "Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації"

- МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ. НАКАЗ № 696 від 15.06.2015 року "Про затвердження Інструкції про порядок утримання, обліку та перевірки технічного стану джерел зовнішнього протипожежного водопостачання"

- МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ. НАКАЗ № 92 від 06.02.2017 року "Про затвердження Інструкції з організації перевірок діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та органів місцевого самоврядування щодо виконання вимог законів та інших нормативно-правових актів з питань техногенної та пожежної безпеки, цивільного захисту"

- МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ. НАКАЗ № 1337 від 02.11.2015 року "Деякі питання проведення перевірок щодо додержання суб’єктом господарювання вимог законодавства у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки"

- КАБІНЕТ МІНІСТІРВ УКРАЇНИ. ПОСТАНОВА № 440 від 5 червня 2013 р. "Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки"

- Верховна Рада України. Закон "Про оцінку впливу на довкілля" (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 29, ст.315)

- Верховна Рада України. Закон "Про охорону навколишнього природного середовища" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1991, № 41, ст.546)

- Верховна Рада України. Закон "Про відходи" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1998, N 36-37, ст.242)

- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ. ПОСТАНОВА № 138 від 10.03.2017 р. "Деякі питання використання захисних споруд цивільного захисту"

- МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИМІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ. НАКАЗ № 178/164 від 02.03.2017 р. "Про затвердження Інструкції про порядок обміну інформацією у сфері запобігання виникненню та реагування на надзвичайні ситуації між Державною службою України з надзвичайних ситуацій і Міністерством енергетики та вугільної промисловості України"

- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИПОСТАНОВА № 92 від 18.02.2016 р. "Про затвердження Положення про єдину державну систему запобігання, реагування і припинення терористичних актів та мінімізації їх наслідків"

- КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИПОСТАНОВА № 775 від 30.09.2015 р. "Про затвердження Порядку створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій"

Наверх