Параметризація засобів обліку

Параметризація електронних лічильників електричної енергії

При першому встановленні електронного інтервального лічильника має бути здійснена його первинна параметризація (програмування та установлення параметрів лічильника відповідно до проєктної документації та вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії).

При первинній параметризації (програмуванні) електронного багатотарифного (багатофункціонального) засобу комерційного обліку встановлюються параметри, достатні для введення його в експлуатацію, залежно від розрахункової схеми обліку, порядку розрахунків за електричну енергію та вимог щодо інформаційного обміну у складі АСКОЕ.

При параметризації інтервальних/зонних засобів комерційного обліку для побутових та непобутових споживачів АТ «Хмельницькобленерго» передбачається програмування наступного набору параметрів:

 • Налаштування часу внутрішнього годинника
 • Параметри зміни сезонів зима/літо
 • Номінальна напруга кіл живлення
 • Кількість вимірювальних елементів
 • Тарифні параметри (кількість тарифних зон)
 • Алгоритм розрахунку електроенергії
 • Вимірювальні/обчислювальні параметри
 • Період інтеграції потужності
 • Параметри щодо глибини зберігання даних
 • Параметри журналу подій
 • Параметри датчиків магнітного поля/радіочастот
 • Параметри комунікаційних інтрефейсів
 • Параметри білінгових періодів (година/доба/місяць)
 • Параметри виводу даних на дисплей (програмована послідовність повідомлень)
 • Пароль оператора.

Типовий протокол параметризації для безтарифних лічильників (форма 3)

Наверх