Електроопалення

Порядок улаштування електротермічного обладнання

1. Загальні положення.

Для використання електроопалювальних установок в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках) які обладнані у встановленому порядку мають бути витримані певні умови.

Помешкання обладнані електроопалювальними установками, вважаються такими, якщо у них встановлені електроопалювальні установки у відповідності до проектної документації. Підтвердженням встановлення електрообладнання для опалення є документи про уведення в експлуатацію відповідних установок.

Масове встановлення побутовими споживачами електроопалювальних установок без розроблення проектної документації може призвести до збільшення приєднаної потужності струмоприймачів, що в свою чергу може спричинити аварії у зовнішніх електричних мережах, у тому числі спрацювання комутаційних апаратів захисту та припинення електропостачання будинку.

Споживач має право замовити проектну документацію для встановлення електроопалювальних установок для житлового будинку, або окремої квартири в будь-якій організації, що має дозвіл (ліцензію) на виконання відповідних проектних робіт.

Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» встановлено, що проект - документація для будівництва об'єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об'єкта архітектури, та відповідає будівельним нормам і правилам.

Законом України «Про архітектурну діяльність» визначено, що об'єкти архітектурної діяльності (об'єкти архітектури) - це будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

Згідно з абзацом другим пункту 3.1 глави 3 розділу IV Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року N 258 (далі - ПТЕЕС), для забезпечення належного обслуговування та експлуатації електроустановок у споживача повинна бути технічна документація, зокрема, затверджена проектна документація (креслення, пояснювальні записки тощо) з усіма змінами.

Відповідно до визначення, наведеного в пункті 3.1 розділу III ПТЕЕС, уведення в експлуатацію — це дія, що фіксує готовність енергоустановки до використання за призначенням, яка документально оформлена в установленому порядку.

Підтвердженням того, що електроопалювальна установка уведена в експлуатацію, може бути один з таких документів:

1) технічний паспорт (житлового будинку або окремої квартири), в якому у графі «вид опалення» зазначене електроопалення;

2) акт, складений інспектором Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії, щодо обстеження стану електрообладнання споживача з інформацією про наявність та готовність до використання за призначенням електроопалювальної установки;

3) акт, складений представником енергорозподільчої компанії, про наявність та готовність до використання за призначенням електроопалювальної установки;

4) відмітка сервісного центру про введення електроопалювальної установки в експлуатацію під час її взяття на гарантійне обслуговування.

Відповідно до пункту 5 постановляючої частини постанови НКРЕКП від 14.03.2018 №312, протягом двох років з дати набрання чинності Правилами роздрібного ринку електричної енергії (далі — Правила), затверджені постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №312, оператор системи розподілу має оформити за всіма об'єктами споживачів універсальної послуги паспорт точки розподілу за формою, встановленою Правилами. Оформлені паспорти точок розподілу є невід'ємною частиною договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії та згодою споживача універсальної послуги на надання послуг з розподілу електричної енергії на умовах, визначених у паспорті точки розподілу.

На вимогу споживача, оператор системи розподілу, протягом трьох робочих днів від дати звернення, повинен надати споживачу підписаний оператором системи розподілу примірник укладеного договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії у паперовій формі.

Усі зміни та доповнення до паспорту точки розподілу оформлюються у разі зміни технічних характеристик об'єкта після отримання послуги з приєднання та/або на підставі узгоджених проектних рішень, виконання яких підтверджено документально.

Для того, щоб внести зміни в додаток 2 (паспорт точки розподілу) до «Договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії», споживачу необхідно письмово звернутись до оператора системи розподілу, на території здійснення ліцензованої діяльності якого приєднані електроустановки споживача, одночасно надавши копію проекту електропостачання об'єкта побутового споживача (житлового будинку або окремої квартири) та підтверджуючі документи про введення в експлуатацію електроопалювальної установки на об'єкті побутового споживача (в житловому будинку або в квартирі багатоквартирного будинку). При цьому, зауваження до проектної документації, які не стосуються договірної потужності, обліку, уставок релейного захисту, не можуть бути підставою для відмови у наданні побутовому споживачу паспорту точки розподілу з відміткою щодо можливості застосування тарифу на електроопалення.

У разі, якщо потужність електроопалювальної установки не перевищує дозволену потужність (у тому числі, якщо проектна та технічна документація по будинку в цілому не передбачає облаштування даної квартири електроопаленням), оператор системи розподілу протягом десяти робочих днів з дня реєстрації письмового звернення надає побутовому споживачу підписаний паспорт точки розподілу з відміткою щодо можливості застосування тарифу на електроопалення.

Якщо встановлення додаткового електрообладнання призведе до збільшення величини дозволеної потужності об'єкта побутового споживача (або потужності електропостачання багатоквартирного будинку в цілому), то побутовий споживач  (або балансоутримувач будинку) відповідно замовляє в оператора системи розподілу послугу з приєднання додаткової електричної потужності відповідно до Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 №310.

Відповідно до підпункту 6.2.1 пункту 6.2 розділу 6 ДСТУ-Н Б В.2.5-65:2013 «Настанова з улаштування та використання систем електроопалення об'єктів житлового і громадського призначення» (далі — Настанова), затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25.01.2013 №25, для улаштування стаціонарних систем електроопалення слід застосовувати передбачені проектним рішенням і тільки сертифіковані електронагрівальні пристрої заводського виготовлення або обладнання, на яке розроблені і діють технічні умови.

Настанова призначена для використання підприємствами, установами і організаціями, що діють на території України, суб'єктами підприємницької діяльності незалежно від форм власності та видів діяльності, які виконують функції проектування, монтування й експлуатації системи електроопалення об'єктів житлового та громадського призначення.

Призначення устаткування (товару) визначає його виробник у технічній документації на таке устаткування (товар). Таким чином, якщо устаткування віднесено до переліку електронагрівальних пристроїв заводського виготовлення або обладнання, на яке розроблене і діють технічні умови, наведених у Настанові, то таке устаткування є електроопалювальною установкою.

З урахуванням вищенаведеного, для обладнання об'єкта споживача в установленому порядку електроопалювальними установками, йому потрібно виконати наступні кроки.

2. Порядок обладнання електроопалювальними установками новозбудованих об'єктів архітектури.

Для новозбудованих об'єктів архітектури споживач замовляє в оператора системи розподілу послугу з приєднання електроустановки до електричних мереж, включаючи електричну потужність електроопалювальної установки, в порядку, передбаченому Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП 14.03.2018 року №310. Для отримання послуги з приєднання звертатися в «єдине вікно» АТ «Хмельницькобленерго» або за місцем розташування об'єкта в «єдині вікна» районів електричних мереж (поштові адреси «єдиних вікон», телефони та електронні адреси, списки відповідальних осіб дивись на офіційному сайті АТ «Хмельницькобленерго» в розділі «Приєднання електроустановок»).

2.1. Порядок обладнання електроопалювальними установками існуючих об'єктів архітектури, якщо в результаті встановлення додаткового електрообладнання не відбувається збільшення загальної потужності об'єкта відносно зазначеної в договорі про надання послуг з розподілу електричної енергії.

2.1.1. Споживач звертається в РЕМ (МРЕМ) із заявою встановленої форми з проханням щодо улаштування електротермічного обладнання у власному житловому будинку (квартирі).

2.1.2.  Оператор системи розподілу (директор РЕМ (МРЕМ) візує споживачу заяву, згідно якої видаються технічні рекомендації щодо установленого порядку облаштування  житлового будинку (квартири) електроопалювальними установками.

2.1.3. Розробити проект переобладнання об'єкта та/або внутрішньобудинкових мереж та узгодити його із оператором системи розподілу.

2.1.4. Встановити електрообладнання у відповідності з розробленою проектною документацією.

2.1.5.  Після облаштування житлового будинку (квартири) електроопалювальними установками в установленому порядку згідно наданих рекомендації споживач повідомляє оператора системи розподілу (РЕМ, МРЕМ) з проханням провести обстеження. Уповноваженим представником проводиться обстеження, згідно якого складається акт огляду новозмонтованих (реконструйованих) установок електроопалення.

2.1.6. Споживач звертається в договірний відділ РЕМ (МРЕМ) оператора системи розподілу та надає наступні документи:

- погоджений робочий проект на улаштування електроопалення житлового будинку(квартири);
- копію технічного паспорту БТІ на будинок (квартиру);
- копію паспортів на електроопалювальне обладнання;
- інші підтверджуючі документи за необхідністю.

2.1.7. На підставі наданих документів із споживачем укладається договір про надання послуг з розподілу електричної енергії.

2.2. Порядок обладнання електроопалювальними установками існуючих об'єктів архітектури, якщо в результаті встановлення додаткового електрообладнання відбувається збільшення загальної потужності відносно зазначеної в договорі про надання послуг з розподілу електричної енергії.

2.2.1. Для збільшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки об'єкта архітектури необхідно звернутися в «єдине вікно» для замовлення послуги з приєднання, в порядку, передбаченому Кодексом систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. №310.

2.2.2 Згідно наданої заяви видаються технічні рекомендації щодо установленого порядку облаштування  житлового будинку (квартири) електроопалювальними установками.

2.2.3. Розробити проект переобладнання об'єкта та/або внутрішньобудинкових мереж та узгодити його із оператором системи розподілу.

2.2.4. Встановити електрообладнання у відповідності з розробленою проектною документацією.

2.2.5.  Після облаштування житлового будинку (квартири) електроопалювальними установками в установленому порядку згідно наданих рекомендації споживач повідомляє оператора системи розподілу (РЕМ, МРЕМ) з проханням провести обстеження. Уповноваженим представником проводиться обстеження, згідно якого складається акт огляду новозмонтованих (реконструйованих) установок електроопалення.

2.2.6. Споживач звертається в договірний відділ РЕМ (МРЕМ) оператора системи розводілу та надає наступні документи:

- погоджений робочий проект на улаштування електроопалення житлового будинку(квартири);
- копію технічного паспорту БТІ на будинок (квартиру);
- копію паспортів на електроопалювальне обладнання;
- інші підтверджуючі документи за необхідністю.

2.2.7. На підставі наданих документів із споживачем укладається договір про надання послуг з розподілу електричної енергії.

2.3. Порядок обладнання електроопалювальними установками багатоквартирних житлових будинках

Відповідно до статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», технічні умови - це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, тобто багатоквартирного житлового будинку, а не окремої квартири. Тому у випадку встановлення електроопалювальних установок в окремих квартирах, якщо відбувається збільшення загальної потужності відносно визначеної технічними умовами на об'єкт архітектури (багатоквартирний житловий будинок), технічні умови повинні розроблятися на об'єкт архітектури в цілому. Тобто, споживач повинен звернутися до власника (балансоутримувача) об'єкта архітектури, який, в свою чергу, має звернутися до оператора системи розподілу, з метою збільшення дозволеної потужності.

Згідно роз'яснення НКРЕ, за наявності проектної документації на об'єкт архітектури (будинок), відповідно до якої об'єкт архітектури (будинок) обладнано електроопалювальними установками, такий об'єкт архітектури (зокрема, будинок) слід вважати обладнаними зазначеними електроустановками в установленому порядку.

2.4. Застосування коефіцієнтів при встановленні багатотарифних приладів обліку.

Згідно постанови НКРЕ України «Про затвердження Порядку застосування тарифів на електроенергію» від 23.04.2012 №498, зі змінами, за наявності обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами (за вибором споживача):

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу:

 

Період часу

 

нічний

денний

Тарифні коефіцієнти

0,5

1

Тривалість періоду, год.

З 23:00 до 7:00

В інші години доби

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу:

 

Період часу

 

нічний

напівпіковий

піковий

Тарифні коефіцієнти

0,4

1

1,5

Період, год.

З 23:00 до 7:00

З 7:00 до 8:00
з 11:00 до 20:00
з 22:00 до 23:00

З 8:00 до 11:00
з 20:00 до 22:00

Тарифи визначаються Постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2020р., № 1325 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2019 р. №483».

3. Висновки

Щоб безпечно використовувати електроопалення необхідно дотримуватися установленого порядку при обладнанні об'єктів електроопалювальними установками.

Забороняється експлуатація електроопалювальних установок в житлових будинках, обладнаних з порушенням установленого порядку.

З метою визначення можливості обладнання житлового будинку електроопалювальними установками споживачам необхідно звернутися в «Єдине вікно» АТ «Хмельницькобленерго» або районів електричних мереж.

Наверх