Електроопалення

Порядок улаштування електротермічного обладнання

І. Загальні положення

Для застосування тарифу для населення, що проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі у сільській місцевості) мають бути витримані певні умови.

Розрахунки населенням за спожиту електричну енергію проводяться по тарифах, визначених постановою НКРЕ України «Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню» від 26.02.2015 №220 (із змінами і доповненнями) та постановою НКРЕ України «Про затвердження Порядку застосування тарифів на електроенергію» від 23.04.2012  №498.

Роз'яснення щодо застосування тарифів на електричну енергію для населення, яке проживає в квартирах, обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості), а також стосовно обладнання квартири у встановленому порядку електроплитами та/або електроопалювальними установками, надане у листі НКРЕ України від 07.05.2013   №3100/13/47-13.

Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про архітектурну діяльність» встановлено, що проект це документація для будівництва об'єктів архітектури, що складається з креслень, графічних і текстових матеріалів, інженерних і кошторисних розрахунків, які визначають містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні та технологічні рішення, вартісні показники конкретного об'єкта архітектури, та відповідає вимогам державних стандартів, будівельних норм і правил.

Законом України «Про архітектурну діяльність» визначено, що об'єкти архітектурної діяльності (об'єкти архітектури) - це будинки і споруди житлово-цивільного, комунального, промислового та іншого призначення, їх комплекси, об'єкти благоустрою, садово-паркової та ландшафтної архітектури, монументального і монументально-декоративного мистецтва, території (частини територій) адміністративно-територіальних одиниць і населених пунктів.

Згідно з пунктом 3.1 Правил технічної експлуатації електроустановок споживачів, затверджених наказом Міністерства палива та енергетики України від 25 липня 2006 року N 258 (далі - ПТЕЕС), для забезпечення належного обслуговування та експлуатації електроустановок у споживача повинна бути технічна документація, зокрема, затверджена проектна документація (креслення, пояснювальні записки тощо) з усіма змінами.

Відповідно до визначення, наведеного в пункті 3.1 ПТЕЕС, уведення в експлуатацію - це дія, що фіксує готовність енергоустановки до використання за призначенням, яка документально оформлена в установленому порядку. Таким чином, встановлення електрообладнання для опалення, приготування їжі, нагрівання води тощо, повинно підтверджуватися документами про уведення в експлуатацію відповідних установок.

Також згідно пункту 42 Правил користування електричною енергією для населення, затверджених Постановою КМУ від 26.07.1999  № 1357 (із змінами) (далі - ПКЕЕН), встановлено, що споживач електричної енергії зобов'язаний узгоджувати з енергопостачальником нові підключення та переобладнання внутрішньої електропроводки, здійснювані з метою збільшення споживання електричної потужності.

Крім того,  відповідно до пункту 4 ПКЕЕН  у договорі про користування електричною енергією обов'язково зазначається величина потужності, яка визначається виходячи з потужності наявних у споживача струмоприймачів. При цьому загальна потужність не може бути вищою за потужність, передбачену технічними умовами чи технічними характеристиками електромережі споживача.

У зв'язку із встановленням додаткового електрообладнання та вибору споживачем іншого виду тарифу на електричну енергію, для опалення належного йому об'єкта, приготування їжі, нагрівання води тощо, споживач має звернутись до енергопостачальника щодо необхідності внесення змін до договору про користування електричною енергією, в частині зміни зазначеної у договорі величини електричної потужності, категорії надійності струмоприймачів, тарифної групи, переліку електроустановок, якими обладнано об'єкт споживача.

Підставою для внесення змін у договір про користування електричною енергією є видача електропередавальною організацією нових технічних умов приєднання електроустановок до електричних мереж  на збільшення дозволеної потужності з розробкою проектної документації та підтвердження проектною документацією того, що житловий будинок обладнаний кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками.

Технічні умови на приєднання електроустановок, призначених для опалення з використанням накопичувальних установок чи з режимом роботи в нічний час, видаються з урахуванням резерву потужності за умови встановлення багатотарифного приладу обліку та пристроїв автоматичного відключення в піковій та напівпіковій зонах доби та у разі перевищення дозволеної до використання величини потужності.

У разі відсутності в проектній документації підтвердження факту обладнання житлового будинку кухонними електроплитами та/або електроопалювальними установками, споживачу для внесення змін у договір  про користування електричною енергією щодо зміни тарифної групи необхідно належним чином внести зміни до проекту будинку, виконати переобладнання (реконструкцію) з подальшим уведенням в експлуатацію, після чого звернутись до енергопостачальника щодо необхідності внесення змін до договору про користування електричною енергією.

Відповідно до постанови НКРЕ України від 23.04.2012  №498 населенню, яке проживає в багатоквартирних будинках, не газифікованих природним газом і в яких відсутні або не функціонують системи централізованого теплопостачання, відпуск електричної енергії проводиться за тарифом, установленим для населення, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками (або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами).

Підтвердження факту відсутності газифікації природним газом багатоквартирних будинків та відсутності або нефункціонування в зазначених будинках систем централізованого теплопостачання здійснюється на підставі акта, виданого державною інспекцією з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі.

Таким чином, споживач має узгоджувати з енергопостачальником переобладнання об'єктів архітектури, зокрема, в частині потужності використовуваного електрообладнання та безпечної експлуатації електроустановок.

Згідно із ст.152 Житлового кодексу України переобладнання і перепланування жилого будинку (квартири), що належить громадянинові на праві приватної власності, провадяться з дозволу виконавчого комітету місцевої Ради.

Проведення розрахунків за електричну енергію за відповідним тарифом застосовуються відповідно до договору про користування (або відповідних договорів).

З урахуванням вищенаведеного, для обладнання об'єкта споживача в установленому порядку електроплитами та/або електроопалювальними установками, йому потрібно виконати наступні процедури.
 

ІІ. Порядок застосування тарифу на електроопалення для населення 

2.1. Порядок обладнання електроплитами та/або електроопалювальними установками новозбудованих об'єктів архітектури  

Для новозбудованих об'єктів архітектури споживач замовляє в електропередавальній організації послугу з приєднання електроустановки до електричних мереж, включаючи електричну потужність кухонної електроплити та/або електроопалювальної установки, в порядку, передбаченому Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою НКРЕ від 17.01.2013  № 32. Для отримання послуги з приєднання звертатися в «єдине вікно» АТ «Хмельницькобленерго» або за місцем розташування об'єкта в «єдині вікна» районів електричних мереж (поштові адреси «єдиних вікон», телефони та електронні адреси, списки відповідальних осіб дивись на офіційному сайті АТ «Хмельницькобленерго» в розділі «Приєднання електроустановок»).

2.2. Порядок обладнання електроплитами та/або електроопалювальними установками існуючих  об'єктів архітектури, якщо в результаті встановлення додаткового електрообладнання не відбувається збільшення загальної потужності об'єкта відносно зазначеної в договорі про користування електричною енергією 

2.2.1. Погодити із електропередавальною організацією встановлення кухонних електроплит та/або електроопалювальних установок з влаштуванням багатотарифних приладів обліку (дво- чи тризонних за вибором замовника).

2.2.2. Розробити проект на переобладнання внутрішніх електричних мереж.

2.2.3. Встановити електрообладнання у відповідності з проектним рішенням.

2.2.4. Провести введення в експлуатацію реконструйованих та/або побудованих об'єктів.

2.2.5. Звернутися до електропередавальної організації з письмовою заявою для внесення відповідних змін до договору про користування електричною енергією з наданням копій необхідних документів (паспортний документ; ідентифікаційний код; документ, який підтверджує право власності чи користування об'єктом; технічний паспорт на об'єкт із зазначенням виду опалення; протоколи електричних вимірювань).

2.3. Порядок обладнання електроплитами та/або електроопалювальними установками існуючих  об'єктів архітектури, якщо в результаті встановлення додаткового електрообладнання відбувається збільшення загальної потужності відносно зазначеної в договорі про користування електричною енергією 

2.3.1. Для збільшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки об'єкта архітектури звернутися в «єдине вікно» для отримання послуги з приєднання (див. розділ ІІ).

2.3.2. Розробити проект переобладнання об'єкта та/або внутрішньобудинкових мереж та узгодити його із електропередавальною організацією.

2.3.3. Встановити електрообладнання у відповідності з розробленою проектною документацією.

2.3.4. Провести введення в експлуатацію реконструйованих та/або побудованих об'єктів.

2.3.5. Звернутися до електропередавальної організації з письмовою заявою для підключення електроустановки об'єкта з наданням копій необхідних документів (паспортний документ; ідентифікаційний код; узгоджений проект на переобладнання об'єкта та/або внутрішньобудинкових мереж; документ, який підтверджує право власності чи користування об'єктом; технічний паспорт на об'єкт із зазначенням виду опалення; протоколи електричних вимірювань).

2.4. Порядок обладнання електроплитами та/або електроопалювальними установками  багатоквартирних житлових будинках 

Відповідно до статті 30 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» технічні умови це комплекс умов та вимог до інженерного забезпечення об'єкта будівництва, тобто багатоквартирного житлового будинку, а не окремої квартири. Тому у випадку встановлення електроопалювальних установок в окремих квартирах, якщо відбувається збільшення загальної потужності відносно визначеної технічними умовами на об'єкт архітектури (багатоквартирний житловий будинок), технічні умови повинні розроблятися на об'єкт архітектури в цілому. Тобто, споживач повинен звернутися до власника (балансоутримувача) об'єкта архітектури, який, в свою чергу, має звернутися до електропередавальної організації з метою збільшення дозволеної потужності.

Згідно роз'яснення НКРЕ, за наявності проектної документації на об'єкт архітектури (будинок), відповідно до якої об'єкт архітектури (будинок) обладнано електроопалювальними установками та/або кухонними електроплитами, такий об'єкт архітектури (зокрема, будинок) слід вважати обладнаними зазначеними електроустановками в установленому порядку.

2.5. Застосування тарифів на електроенергію при встановленні багатотарифних приладів обліку

Застосування тарифів на електроенергію при встановленні  багатотарифних приладів обліку

Згідно постанови НКРЕ України «Про затвердження Порядку застосування тарифів на електроенергію» від 23.04.2012 № 498, зі змінами, за наявності окремого обліку споживання електроенергії за періодами часу розрахунки населення та споживачів, прирівняних до населення, проводяться за відповідними тарифами та такими тарифними коефіцієнтами:

Двозонні тарифи, диференційовані за періодами часу:

 

Період часу

 

нічний

денний

Тарифні коефіцієнти

0,5

1

Тривалість періоду, год.

З 23:00 до 7:00

В інші години доби

 

Тризонні тарифи, диференційовані за періодами часу:

 

Період часу

 

нічний

напівпіковий

піковий

Тарифні коефіцієнти

0,4

1

1,5

Період, год.

З 23:00 до 7:00

З 7:00 до 8:00
з 11:00 до 20:00
з 22:00 до 23:00

З 8:00 до 11:00
з 20:00 до 22:00

Тарифи визначаються Постановою НКРЕКП України 26.02.2015р., № 220 "Про встановлення тарифів на електроенергію, що відпускається населенню" (повну інформацію щодо тарифів для усіх груп споживачів, зокрема тих, що користуються електроопаленням, можна отримати в розділі «Тарифи»)

2.6. Висновки

Щоб знизити витрати на оплату спожитої електроенергії, зареєструвати тарифи на електроопалення необхідно дотриматися установленого порядку при обладнанні об'єктів електроопалювальними установками чи кухонними електроплитами.

Забороняється експлуатація електроопалювальних установок та/або кухонних електроплит в житлових будинках, обладнаних з порушенням установленого порядку, і, відповідно, тариф на електроопалення на них не поширюється.

Таким чином, у разі виконання відповідних заходів та надання всіх необхідних підтверджуючих документів щодо обладнання об'єкта споживача кухонною електроплитою та/або електроопалювальною установкою, енергопостачальник застосовує тариф на електричну енергію, як для населення:

яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості);

або, яке проживає в житлових будинках (у тому числі в житлових будинках готельного типу та гуртожитках), обладнаних у встановленому порядку електроопалювальними установками або електроопалювальними установками та кухонними електроплитами (у тому числі в сільській місцевості).

З метою визначення можливості обладнання житлового будинку електроопалювальними установками споживачам необхідно звернутися в «єдине вікно» АТ «Хмельницькобленерго» або районів електричних мереж. 

ІІІ. Порядок обладнання електроопалювальними установками об'єктів архітектури юридичних споживачів (об'єкти соціально-культурної сфери, малого бізнесу і т.п.)

3.1. Рекомендувати до виконання пропозиції протокольного рішення наради з питань часткового заміщення споживання природного газу за рахунок використання електроенергії в централізованих системах теплопостачання, затвердженого заступником Міністра енергетики та вугільної промисловості України Улидою В.Ю., а саме:

 існуючі будинкові, квартальні (районні) теплові мережі (газові котельні і центральні теплові пункти) оснащувати  локальними акумуляторними блоками електричного підігріву теплоносія в межах існуючого резерву потужності трансформаторних підстанцій, які розміщуються поблизу споживачів теплової енергії, у відповідний період доби.

Це буде сприяти, в першу чергу, зменшенню споживання природного газу та вирівнюванню добового графіка електричного споживання в енергосистемі за рахунок збільшення нічного електроспоживання, що дозволить повніше використовувати енергоблоки АЕС для вироблення електроенергії з низькою собівартістю і знизити виробничі витрати палива на пуски.

3.2. В межах дозволеної потужності, зазначеної в договорі про постачання електричної енергії, споживачі можуть перейти на електроопалення приміщень в години доби, коли вони не повністю використовують електричну потужність на свої технологічні потреби (вихідні дні, нічний час). Технічні умови на приєднання електроустановок, призначених для опалення з використанням накопичувальних установок чи з режимом роботи в нічний час, видаються з урахуванням резерву потужності за умови встановлення багатотарифного приладу обліку. При цьому облік електроенергії необхідно обраховувати по зонах доби, крім того це дасть економію коштів за використання електроенергії  у нічний час.

3.3. Якщо частина дозволеної потужності не використовується для технологічних потреб, вона може бути використана для електроопалення приміщень з установкою окремого електролічильника.

3.4. Якщо в результаті встановлення додаткового електрообладнання відбувається збільшення загальної потужності відносно зазначеної в договорі про постачання електричної енергії, то споживачам необхідно:

3.4.1. Для збільшення величини дозволеної до використання потужності електроустановки об'єкта архітектури замовити в електропередавальній організації послугу з приєднання електроустановки до електричних мереж, включаючи електричну потужність електроопалювальної установки, в порядку, передбаченому Правилами приєднання електроустановок до електричних мереж, затвердженими постановою НКРЕ від 17.01.2013  № 32. Для отримання послуги з приєднання звертатися в «єдине вікно» АТ «Хмельницькобленерго» або за місцем розташування об'єкта в «єдині вікна» районів електричних мереж (поштові адреси «єдиних вікон», телефони та електронні адреси, списки відповідальних осіб дивись на офіційному сайті АТ «Хмельницькобленерго» в розділі «Приєднання електроустановок»).

3.4.2. Розробити проект переобладнання об'єкта та/або внутрішньобудинкових мереж та узгодити його із електропередавальною організацією.

3.4.3. Встановити електрообладнання у відповідності з проектною документацією.

3.4.4. Провести введення в експлуатацію реконструйованих та/або побудованих об'єктів.

3.4.5. Звернутися до електропередавальної організації з письмовою заявою для підключення електроустановки об'єкта з наданням копій необхідних документів (паспортний документ; ідентифікаційний код; узгоджений проект на переобладнання об'єкта та/або внутрішньобудинкових мереж; документ, який підтверджує право власності чи користування об'єктом; технічний паспорт на об'єкт із зазначенням виду опалення; протоколи електричних вимірювань).

При цьому також буде використовуватися окремий багатотарифний прилад обліку на електроопалення.

Наверх