Порядок переходу на тарифи, диференційовані за періодами часу

Порядок переходу на тарифи, диференційовані за періодами часу без збільшення дозволеної (договірної) потужності

Перебіг процесу переходу на тарифи, диференційовані за періодами часу залежить від обраного споживачем варіанту купівлі засобу обліку. Засіб обліку обов’язково повинен відповідати відповідним рекомендаціям до нього.


Порядок переходу на тарифи, диференційовані за періодами часу у випадку самостійного придбання споживачем засобу обліку

 1. Споживач повинен звернутись у Службу засобів обліку та метрологічного забезпечення дирекції технічної АТ «Хмельницькобленерго» (номер телефону (0382) 695-310) із заявою та засобом обліку для його параметризації (з 01 листопада 2015 року первинне програмування багатотарифного засобу обліку для побутового споживача здійснюється одноразово безоплатно. У подальшому, при зміні тарифних зон, за зверненням споживача, така послуга сплачується споживачем згідно калькуляції).
 2. Після параметризації засобу обліку споживач отримує в службі метрології, окрім налаштованого лічильника, акт програмування електролічильника.
 3. Споживач звертається в РЕМ із заявою про перехід на розрахунки за спожиту електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу, отримує в РЕМ рахунок та оплачує вартість комплексної послуги з улаштування багатотарифного обліку у побутових споживачів.
 4. Заміна засобу обліку виконується РЕМ після оплати споживачем вартості  виконання цієї роботи. Після цього РЕМ здійснює пломбування засобу обліку, складаються акти збереження пломб, позачергової технічної перевірки та акт заміни засобу обліку.
 5. В договір про надання послуг з розподілу електричної енергії та паспорт точки комерційного обліку вносяться відповідні зміни.
 6. Споживач повинен звернутись до постачальника електроенергії із копією паспорта точки комерційного обліку. Адже остаточні розрахунки за спожиту електроенергії споживачі здійснюють саме із постачальником.

Порядок переходу на тарифи, диференційовані за періодами часу дистанційно якщо засіб обліку вже встановлений і працює у системі АСКОЕ-побут

 1. Споживач звертається в РЕМ із заявою про перехід на розрахунки за спожиту електричну енергію за тарифами, диференційованими за періодами часу.
 2. Параметризація засобу обліку виконується працівниками РЕМ віддалено у разі:
  - якщо технічні характеристики засобу обліку, який працює в даній системі АСКОЕ, підтримують можливість переходу на тарифи диференційовані за періодами часу;
  - є технічна можливість.
 3. В договір про надання послуг з розподілу електричної енергії та паспорт точки комерційного обліку вносяться відповідні зміни.
 4. Споживач повинен звернутись до постачальника електроенергії із копією паспорта точки комерційного обліку. Адже остаточні розрахунки за спожиту електроенергії споживачі здійснюють саме із постачальник.

Параметризація електронних лічильників електричної енергії

При першому встановленні електронного інтервального лічильника має бути здійснена його первинна параметризація (програмування та установлення параметрів лічильника відповідно до проєктної документації та вимог Кодексу комерційного обліку електричної енергії).

При первинній параметризації (програмуванні) електронного багатотарифного (багатофункціонального) засобу комерційного обліку встановлюються параметри, достатні для введення його в експлуатацію, залежно від розрахункової схеми обліку, порядку розрахунків за електричну енергію та вимог щодо інформаційного обміну у складі АСКОЕ.

При параметризації інтервальних/зонних засобів комерційного обліку для побутових та непобутових споживачів АТ «Хмельницькобленерго» передбачається програмування наступного набору параметрів:

 • Налаштування часу внутрішнього годинника
 • Параметри зміни сезонів зима/літо
 • Номінальна напруга кіл живлення
 • Кількість вимірювальних елементів
 • Тарифні параметри (кількість тарифних зон)
 • Алгоритм розрахунку електроенергії
 • Вимірювальні/обчислювальні параметри
 • Період інтеграції потужності
 • Параметри щодо глибини зберігання даних
 • Параметри журналу подій
 • Параметри датчиків магнітного поля/радіочастот
 • Параметри комунікаційних інтрефейсів
 • Параметри білінгових періодів (година/доба/місяць)
 • Параметри виводу даних на дисплей (програмована послідовність повідомлень)
 • Пароль оператора

Типовий протокол параметризації для двохтарифних лічильників (форма 1)

Типовий протокол параметризації для трьохтарифних лічильників (форма 2)

Наверх