Процедура приєднання

Стандартний зразок заяви про приєднання електричних установок до мереж АТ «Хмельницькобленерго»

Заява про приєднання разом із копіями доданих до неї документів подається Замовником особисто або надсилається поштовим рекомендованим відправленням, або може бути подана в електронному вигляді на електронну адресу ev@hoe.com.ua із застосуванням електронного цифрового підпису в установленому законодавством порядку.


Інформація щодо процедури приєднання електроустановок замовників до електричних мереж

Приєднання новозбудованих, реконструйованих чи технічно переоснащених електроустановок замовників до електричних мереж регулюється Кодексом системи розподілу, затвердженим Постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 310 (із змінами і доповненнями).

У випадку приєднання електроустановок, розташованих в м. Хмельницькому або на території Хмельницького району, замовнику для отримання технічних умов стандартного приєднання до електричних мереж АТ «Хмельницькобленерго» та нестандартного приєднання незалежно від заявленої потужності, необхідно звернутись в єдине вікно АТ «Хмельницькобленерго» за адресою вул. М. Красовського, 2 в м. Хмельницькому з заявою встановленого зразка та необхідними документами, а саме:

1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування цим об'єктом, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або, за відсутності об'єкта, копія документа, що підтверджує право власності чи користування земельною ділянкою, або копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

У разі відсутності кадастрового номера у свідоцтві про право власності на земельну ділянку – викопіювання з топографо-геодезичного плану або плану забудови території із зазначенням місця розташування земельної ділянки;

2) копія ситуаційного плану та копія викопіювання з топографо-геодезичного плану в масштабі 1:2000 (1:1000, 1:500 або 1:200) із зазначенням місця розташування об'єкта (об'єктів) замовника, земельної ділянки замовника або прогнозної точки приєднання (для об'єктів, що приєднуються до електричних мереж уперше);

3) копія паспорта або належним чином оформлена довіреність чи інший документ на право укладати та підписувати договір про приєднання, а також подання та отримання документів;

4) ТЕО (за наявності).

У разі приєднання фотоелектричної станції, що розташована на об'єкті архітектури (дах, фасад), до заяви про приєднання додаються:

1) копія документа, що підтверджує право власності чи користування об'єктом архітектури або право власності чи користування частиною об'єкта архітектури (дах, фасад);

2) копія ситуаційного плану із зазначенням прогнозної точки приєднання;

3) лист погодження від власника об'єкта архітектури, на якому буде здійснено будівництво та експлуатація фотоелектричної станції, щодо надання дозволу на улаштування точки приєднання на межі земельної ділянки власника об'єкта архітектури, на якому буде розташована відповідна фотоелектрична станція.

Замовник – юридична особа або фізична особа-підприємець додатково надає копію витягу з Реєстру платників єдиного податку або копію свідоцтва платника податку на додану вартість (далі – ПДВ).

Замовник – фізична особа додатково надає реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган і мають відмітку в паспорті (або слово «відмова» у разі, якщо паспорт виготовлений у формі картки) – серія та номер паспорта).

У випадку приєднання електроустановок, розташованих на території інших районів Хмельницької області, замовнику для отримання технічних умов стандартного приєднання до електричних мереж АТ «Хмельницькобленерго», необхідно звернутись в «єдине вікно» відповідного району електричних мереж з заявою встановленого зразка та переліченими вище документами (поштові адреси «єдиних вікон», телефони та електронні адреси, списки відповідальних осіб).

В «єдиних вікнах» замовники можуть отримати детальну і вичерпну консультацію з питань приєднання, у тому числі бланки заяв і договорів.

У службах «єдиного вікна» для ознайомлення замовників встановлені стенди, на яких розміщена інформація з питань приєднання: зразки заповнення заяви, перелік документів, які додаються до заяви, ставки плати за стандартне приєднання й інша інформація, що стосується замовлення послуг з приєднання.

Інформація про розмір ставки плати за стандартне приєднання в залежності від місця розташування об’єкта замовника, схеми приєднання, напруги приєднання і категорії надійності електропостачання також розміщена на сайті Товариства, на сайті також оприлюднена (за встановленою формою) інформація щодо трансформаторних підстанцій 10-35-110 кВ Товариства із зазначенням резерву потужності.

Оператор системи розподілу безоплатно готує договір про стандартне та нестандартне приєднання до електричних мереж, невід'ємною частиною якого є технічні умови.

При стандартному приєднанні ОСР готує технічні умови на приєднання, забезпечує виконання проектної документації, будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника.

Замовник у строк не більше 20 календарних днів з дати отримання від ОСР проєкту договору про приєднання та технічних умов на приєднання підписує договір про приєднання та технічні умови та повертає їх ОСР для реєстрації.

Якщо замовник не отримав проєкт договору про приєднання та технічні умови протягом 30 календарних днів з дати направлення ОСР повідомлення про їх готовність (у зазначений у заяві про приєднання спосіб обміну інформацією) або не надав ОСР протягом 20 календарних днів з дати отримання підписані з його сторони примірники договору про приєднання та технічних умов, договір про приєднання вважається неукладеним (таким, що не відбувся), технічні умови такими, що не набрали чинності.

Замовник у строк не більше 20 календарних днів з дати отримання від ОСР проєкту договору про приєднання та технічних умов на приєднання підписує договір про приєднання та повертає його ОСР для реєстрації. Якщо замовник не отримав проєкт договору про приєднання та технічні умови протягом 60 календарних днів з дати направлення ОСР повідомлення про їх готовність або не надав ОСР протягом 20 календарних днів з дати отримання підписані з його сторони примірники договору про приєднання та технічних умов, договір про приєднання вважається неукладеним (таким, що не відбувся), технічні умови такими, що не набрали чинності.

Строк надання послуги зі стандартного приєднання для електроустановок замовника першого ступеня потужності становить 45 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання. Для електроустановок замовника другого ступеня потужності цей строк становить 60 календарних днів, починаючи з наступного робочого дня від дати оплати замовником ОСР вартості приєднання відповідно до договору про приєднання.

У разі стандартного приєднання та нестандартного приєднання «під ключ» розроблення проектно-кошторисної документації на електроустановки зовнішнього електрозабезпечення здійснюється ОСР (та включає ввідний пристрій з комутаційним апаратом (ввідним)).

АТ «Хмельницькобленерго» при нестандартному приєднанні забезпечує виконання будівельно-монтажних, пусконалагоджувальних робіт та введення в експлуатацію новозбудованих чи реконструйованих електроустановок до точки приєднання замовника.

При бажанні, замовник може здійснювати проектування лінійної частини приєднання, про що робить відмітку у заяві.

Перебіг строку надання послуги з приєднання починається з дня, наступного за днем оплати Замовником ОСР вартості послуги з приєднання до електричних мереж відповідно до умов договору про приєднання.

ОСР зобов'язаний, а замовник має право здійснювати всі можливі заходи в межах чинного законодавства з метою вирішення питання щодо відведення в установленому порядку земельних ділянок для розміщення об'єктів електроенергетики, у тому числі направлення відповідних листів до органів місцевого самоврядування та контролюючих органів, ініціювання проведення узгоджувальних нарад та робочих зустрічей в органах місцевого самоврядування за участю замовника (уповноваженого представника замовника) тощо з метою максимального прискорення здійснення заходів щодо відведення земельних ділянок для розміщення відповідних об'єктів електроенергетики.

ОСР після завершення робіт з приєднання повідомляє Замовника про готовність власних мереж до підключення електроустановок Замовника, надає довідку про виконання технічних умов у частині зовнішнього електрозабезпечення. Зазначена довідка є підставою для укладання Замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії.

Після отримання довідки про виконання технічних умов у частині зовнішнього електрозабезпечення Замовник надає ОСР заяву на підключення, до якої додаються:

  • документи, що підтверджують прийняття в експлуатацію (сертифікат або декларація) новозбудованих, реконструйованих або технічно переоснащених об’єктів Замовника;
  • документи, що підтверджують укладання Замовником договорів (або внесення змін до діючих договорів) згідно з вимогами, встановленими на ринку електричної енергії;
  • документи, що підтверджують отримання Замовником послуги з улаштування комерційного обліку електричної енергії.

Підключення електроустановок Замовника до електричної мережі здійснюється протягом 5 робочих днів після отримання заяви Замовника або 10 робочих днів, якщо підключення потребує припинення електропостачання інших Користувачів.

Плата за стандартне приєднання електроустановок до електричних мереж розраховується Товариством у відповідності до  «Методики (порядку) формування плати за приєднання до системи передачі та системи розподілу» затвердженої постановою НКРЕКП від 18.12.2018 р. № 1965, із застосуванням ставок, затверджених постановою НКРЕКП № 2460 від 22.11.2019 р., «Про затвердження ставок плати за стандартне приєднання на 2020 рік» та постановою НКРЕКП № 2461 від 22.11.2019 р. «Про затвердження ставок плати за нестандартне приєднання потужності та ставок плати за лінійну частину приєднання на 2020 рік».

Наверх