Технічні рекомендації до ЛУЗОД/АСКОЕ

Технічні рекомендації на проектування та впровадження локального устаткування збору і обробки даних (ЛУЗОД) та автоматизованої системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ)

1. Виробник/Споживач електроенергії: _________________________________________________

1.1. Юридична адреса виробника/споживача: ___________________________________________

1.2. Місцезнаходження та точки обліку визначаються індивідуально для кожного виробника/споживача.

Розташування точок обліку електроенергії визначається у відповідності до:

  • Технічних умов на приєднання електроустановок виробника/споживача до електричних мереж АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО»;
  • погодженої з АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» однолінійної схеми електроустановок виробника/споживача;
  • у відповідності до договору про надання послуг з розподілу електроенергії (Акту розмежування).

2. ЛУЗОД (АСКОЕ) споживача/виробника повинно забезпечити визначення обсягів споживання/виробітку електроенергії в розрахункових точках обліку на межі балансової належності електромереж споживача/виробника та АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО», а також на межі балансової належності електромереж споживача/виробника з субспоживачами.

3. ЛУЗОД встановлене на об’єкті обліку повинно включати електронні багатофункціональні лічильники електроенергії які внесенні до державного реєстру Держстандарту України,

4. Лічильники електроенергії повинні відображати облікову інформацію з точністю не менше як три знаки після коми, класу точності не нижче, як 0,5S, фіксувати облікові дані у первинній базі даних лічильника на кінець доби, фіксувати півгодинні/годинні інтервали споживання/генерації електроенергії, параметризовані та укомплектовані:

  • інтерфейсами зв’язку RS-485/232 для їх об’єднання в єдину систему обліку, підключення до контролера дистанційного доступу;
  • програмним забезпеченням для локального та дистанційного доступу;
  • оптичним інтерфейсом для локального під’єднання до комп’ютера.

5. Підключення лічильників електроенергії до вторинних кіл ТС та ТН слід здійснити по 4-х провідній 3-х елементній схемі через колодку вимірювальну типу КП-5 (25).

6. Забезпечити прокладання вторинних вимірювальних кіл (включаючи фазні та нульові а також заземлюючі кола) від ТС та ТН до лічильників електроенергії.

7. Встановити ЛУЗОД на відокремленій площадці обліку електроенергії, визначеній у п. 1.2. даних Технічних рекомендацій. ЛУЗОД для усіх об’єктів повинно включати в себе сторожовий таймер (WDT), перетворювач інтерфейсів RS-485/232/Ethernet, програмований GSM/GPRS модем з підтримкою VPN. Необхідно забезпечити основний та резервний канали зв’язку. Забезпечити інтеграцію ЛУЗОД на об’єкті обліку в АСКОЕ АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

8. Погодити зі службою балансів та автоматизації (тел. (0382) 701-603) та зафіксувати у Проєкті на ЛУЗОД та АСКОЕ остаточний перелік точок комерційного обліку та площадок вимірювання які будуть включені в ЛУЗОД і АСКОЕ виробника/споживача, а також протокол та регламент інформаційного обміну між ЛУЗОД і АСКОЕ виробника/споживача з АСКОЕ АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО». У відповідності до протоколу та регламенту інформаційного обміну забезпечити щодобову передачу облікової інформації з АСКОЕ виробника/споживача (у вигляді текстових макетів: 30817, 30818, 30917) електронною поштою до АСКОЕ АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

9. Роботи по встановленню ЛУЗОД на об’єкті обліку та АСКОЕ виробника/споживача повинні проводитись у відповідності з Технічним завданням і Проєктом, погодженими з АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» (служба балансів та автоматизації, тел. (0382) 701-603).

10. Для улаштування вузлів обліку (далі – ВО) з можливістю дистанційного зчитування даних необхідно виконати наступні організаційно-технічні заходи:

11. Розробити технічне завдання на улаштування ВО, яке повинно передбачати:

11.1. Використання багатофункціональних інтервальних лічильників з обліком активної та реактивної енергії з відкритими протоколами обміну (стандарту DLMS та IEC1107) з фіксацією впливу магнітного поля та обладнаних механічним захистом від перепрограмування.

11.2. Перелік даних, що мають передаватися з ВО до постачальника послуг комерційного обліку електричної енергії (далі – ППКО): значення сумарних регістрів активної та реактивної електроенергії в двох напрямках, графіків навантажень, журналів подій роботи засобів обліку, параметрів електричної мережі та якості електроенергії.

11.3. Використання обладнання, яке підлягає програмуванню та забезпечує прямий доступ до первинної бази даних засобів обліку усіма зацікавленими сторонами та пріоритетним правом власника даного обладнання по комутованим каналам зв'язку (CSD/GPRS/Ethernet).

11.4. Місця встановлення засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) визначаються відповідно Кодексу комерційного обліку електричної енергії (далі – ККОЕЕ), правил улаштування електроустановок (далі – ПУЕ).

11.5. Виконання вимог, щодо граничних показників похибки вимірювання обсягу (кількості) електричної енергії та граничних показників розсинхронізації часу п. 5.15 ККОЕЕ.

11.6. На основі даних результатів вимірювань ВО формується алгоритм розрахунків втрат електричної енергії від точки вимірювання до комерційної межі та алгоритм визначення агрегованих величин по площадці вимірювання об’єкта, на якому улаштовується ВО.

12. Технічне завдання на улаштування ВО погодити з АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

13. На основі погодженого технічного завдання розробити робочий проєкт на улаштування ВО (далі – РП), який повинен передбачати:

13.1. Використання інтервальних лічильників електричної енергії, які пройшли повірку і відповідають вимогам Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» та іншим нормативно-правовим актам та нормативним документам у сфері метрології (п. 7.1.1. ККОЕЕ) і адаптовані для роботи в діючій автоматизованій системі комерційного обліку електроенергії АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО».

13.2. Встановлення розрахункових ЗВТ в місцях відповідно до вимог п. 5.1.4; 5.1.5 ККОЕЕ та п. 1.5.7-1.5.8 ПУЕ.

13.3. Розрахунок вибору вимірювальних трансформаторів струму та кіл струму в точках комерційного обліку, на відповідність до вимог, що передбачені для розрахункових точок обліку (п. 1.5.16. – п. 1.5.19. ПУЕ).

13.4. Розрахунок вибору вимірювальних трансформаторів напруги та кіл напруги, у разі використання, які мають відповідати вимогам, передбаченим для розрахункових точок обліку (п. 1.5.16.; п. 1.5.19.; п. 1.5.22 ПУЕ).

13.5. Можливість безпечного встановлення, заміни, перевірки лічильників електричної енергії та умови експлуатації обраних засобів вимірювальної техніки (далі – ЗВТ) згідно з вимогами виробника (п. 1.5.23, п. 1.5.36 ПУЕ).

13.6. Можливість пломбування розрахункових ЗВТ (п. 5.16 ККОЕЕ).

14. Робочий проєкт погодити з АТ «ХМЕЛЬНИЦЬКОБЛЕНЕРГО» п. 5.4.9 ККОЕЕ.

15. Провести параметризацію інтервальних лічильників електричної енергії ППКО (п. 5.18.2 ККОЕЕ).

16. Роботи по встановленню лічильників електричної енергії виконуються ППКО (п. 5.2.18 ККОЕЕ) і після перевірки роботи встановлених ЗВТ пломбуються ППКО (п. 5.2.21. ККОЕЕ).

17. У разі відповідності ВО технічному завданню, проєктним рішенням та діючим нормативним документам щодо забезпечення точності вимірювань електроенергії скласти акт введення в промислову експлуатацію (п. 5.2.19. ККОЕЕ).

Наверх