Управління змінами в організації

В «Хмельницькобленерго» за участі фахівців Тернопільського Національного Економічного Університету розпочато науковий проект з забезпечення відокремлення та незалежності діяльності з передачі енергії місцевими (локальними) електричними мережами та з постачання електричної енергії за регульованим тарифом.
В рамках реалізації даного проекту важливим аспектом є саме проведення тренінгу організаційних змін для персоналу Товариства. Варто зауважити, що принцип проведення тренінгів значно відрізняється від класичних семінарів та навчань. Можливість жвавого спілкування, активний обмін досвідом, виконання цікавих практичних завдань дають змогу персоналу відкрити нові якості, оволодіти тими здібностями, які раніше здавались не досяжні та звичайно вивчити нові теми, напрямки для удосконалення власної діяльності.
Отже, тема тренінгу, що відбувся в листопаді цього року ? це «Управління змінами в організації». Бізнес-тренер, доцент кафедри менеджменту Тернопільського Національного Економічного Університету, кандидат економічних наук Марія Корман налаштувала персонал, що приймав участь у тренінгу на активну роботу, обговорення важливих аспектів та питань стосовно питань комунікацій із підлеглим персоналом та лідерства в цілому.

Особливу цікавість персоналу викликала тема емоційного інтелекту, тобто здатність людини до сприйняття, усвідомлення, корекції власного емоційного стану та емоційних станів інших людей. Відповідні поради лектора та практичне заняття щодо управління власними емоціями були надзвичайно важливими та допомогли створити атмосферу не вимушеності та відкритого спілкування під час тренінгу.
Питання лідерства, що були розглянуті під час тренінгу були актуальними та своєчасними. Звичайно, що в «Хмельницькобленерго» темою лідерства переймаються досить давно, в тому числі в рамках впровадження Європейської Моделі Ділової Досконалості та функціонування системи менеджменту Товариства. Але тренінг дав можливість систематизувати знання та поняття стосовно лідерства, особливо з точку зору того, що лідери – є агентами змін. Цікаві обговорення та дискусії відбулись під час тренінгу  щодо логічних рівнів формування лідерства та лідерських стилів, способів поведінки. Інформація стосовно негативних характеристик керівника, класифікації персоналу за рівнем ставлення до поставлених задач допоможуть лідерам у правильній організації діяльності підпорядкованих підрозділів.
Ефективна комунікація із підлеглим персоналом, а саме питання міжособистісного спілкування, стратегії переконання персоналу, техніка «метафоричного впливу» є запорукою успішного досягнення поставлених цілей та реалізації бізнес-процесів.
Отже, міжособистісне спілкування можна визначити як будь-яку вербальну чи невербальну поведінку, яка сприймається іншим учасником спілкування. 
Щодо переконання персоналу, то важливими аспектами є довіра персоналу, логічна обґрунтованість та емоційні послання. В цілому, переконання залишає людям свободу дій, але тільки після того, як їм представлять аргументи на користь того чи іншого рішення.  Питання свободи особистості, поваги до потреб оточуючих, відповідальності щодо взятих на себе зобов’язань, демонстрації особистої цілісності, чесності є пріоритетними при побудові довірливих відносин із персоналом.
Після завершення тренінгу було озвучено багато позитивних відгуків і сподівань, щодо подальшої співпраці. Персонал отримав практичні поради та знання, що забезпечать стійкий розвиток лідерства та системи менеджменту в цілому.

 

Заступник директора з розвитку ІТ
Гриневич О.П.
Наверх