Дивіденди

Шановні акціонери АТ «Хмельницькобленерго»!

 Повідомляємо Вас, що відповідно до рішення річних Загальних зборів Товариства від 05.04.2019 р. (протокол № 28):

- На виплату дивідендів спрямовується 50% (п'ятдесят відсотків) чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році.

- Загальний розмір річних дивідендів затверджено в cумі 21406050,22 грн., що на одну акцію становить 0,1590920391 грн.

- Виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

За рішенням Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» від 23.05.2019 р. (протокол № 28) датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2018 році, є робочий день, що наступає після спливу десяти робочих днів з моменту прийняття рішення, а саме 07 червня 2019 року. Початком нарахування та виплати дивідендів визначено 25 червня 2019 року. Відповідно до частини 2 статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства» виплата дивідендів за простими акціями здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення Загальними зборами, до 05 жовтня 2019 року.

Виплата дивідендів безпосередньо акціонерам, включеним до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (далі - Перелік), відбувається протягом строку, що встановлений Наглядовою радою, шляхом переказу цих коштів на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в Переліку) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в Переліку (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).

У зв'язку з тим, що у Переліку реквізити для перерахування грошових коштів способом, передбаченим законодавством (банківський переказ або поштове відправлення), у більшості осіб втратили свою актуальність через непоновлення інформації або відсутності договорів власників цінних паперів (акціонерів) з депозитарними установами, в яких відкрито рахунки у цінних паперах, зокрема, ТОВ «УПР-Фінанс», таким акціонерам у даному разі неможливо здійснити виплату дивідендів.

З метою забезпечення Товариством виплати дивідендів у визначений термін особам, які мають право на отримання дивідендів, та відповідно оподаткування доходів у вигляді дивідендів, необхідно надіслати на адресу АТ «Хмельницькобленерго» Повідомлення про обраний спосіб переказу дивідендів (далі - Повідомлення) з належними реквізитами для перерахування наступним чином:

- акціонерам – юридичним особам за підписом керівника та відбиткою печатки. Акціонери, які є нерезидентами і мають намір скористатися умовами міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування, повинні подати на адресу Товариства виданий уповноваженим органом держави реєстрації оригінал документу або його нотаріально завірену копію, що підтверджує податкове резиденство (сертифікат податкового резиденства тощо).

- акціонерам - фізичним особам за особистим підписом акціонера з додаванням копії паспорту та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера в податковому органі, завірених власноручно.

Текст Повідомлення наведений у Додатку 1.

Оподаткування доходів, що нараховуються акціонерам у вигляді дивідендів, здійснюється Товариством з дотриманням вимог Податкового кодексу України. Щодо акціонерів- фізичних осіб емітент як податковий агент при нарахуванні та виплаті дивідендів утримує ПДФО за ставкою 5%, а також військовий збір за ставкою 1,5%. Для юридичних осіб-нерезидентів при виплаті дивідендів справляється податок з доходів із джерелом походження в Україні, які отримує нерезидент, (податок на репатріацію) у розмірі 15%, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Витрати, які виникають у зв'язку з перерахуванням дивідендів (сплата комісійних, поштові послуги тощо), провадяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.

Телефони для довідок: (0382) 78-78-46, 67-07-69.

Адреса для поштових відправлень: 29018, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11А, АТ «Хмельницькобленерго».

Примітка: У разі неотримання Повідомлень від акціонерів Товариство через відсутність достатньої інформації (реквізитів та інших даних) немає можливості для перерахування дивідендів і сплати податків та не гарантує виплату дивідендів таким акціонерам.

В.о. Генерального директора АТ «Хмельницькобленерго» О.І.Козачук

10.06.2019 р.


PovDivid0619_1


Наверх