Дивіденди

Шановний акціонере АТ «Хмельницькобленерго»!

Повідомляємо Вас, що відповідно до рішення річних Загальних зборів Товариства від 26.04.2018 р.(протокол № 27):

  • На виплату дивідендів спрямовується 75% (сімдесят п'ять відсотків) чистого прибутку, отриманого за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році.
  • Загальний розмір річних дивідендів затверджено в сумі 32 723 307,35 грн., що на одну акцію становить 0,2432030962 грн.
  • Виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам.

Рішенням Наглядової ради АТ «Хмельницькобленерго» від 23.05.2018 р. (протокол № 14) датою складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за результатами діяльності Товариства у 2017 році, визначено 15 червня 2018 року, що є також початком виплати дивідендів. Відповідно до частини 2 статті 30 Закону України «Про акціонерні товариства» виплата дивідендів за простими акціями здійснюється у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття рішення Загальними зборами, а саме до 26 жовтня 2018 року.

Виплата дивідендів безпосередньо акціонерам, включеним до переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів (далі - Перелік), здійснюється протягом строку, що встановлений Наглядовою радою, шляхом переказу цих коштів на грошові рахунки отримувачів (банківські рахунки, інформація про які зазначена в Переліку) та/або шляхом поштових переказів на адреси акціонерів, зазначені в Переліку (у разі якщо перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, не містить інформації про банківський рахунок).

У зв'язку з тим, що у Переліку реквізити для перерахування грошових коштів способом, передбаченим законодавством (банківський переказ або поштове відправлення), у більшості осіб втратили свою актуальність через непоновлення інформації або відсутності договорів власників цінних паперів (акціонерів) з депозитарними установами, в яких відкрито рахунки у цінних паперах (ТОВ «УПР-Фінанс»), таким акціонерам у даному разі неможливо здійснити виплату дивідендів.  

З метою забезпечення виплати дивідендів у визначений термін особам, які мають право на отримання дивідендів, та відповідно оподаткування доходів у вигляді дивідендів необхідно надіслати на адресу АТ «Хмельницькобленерго» Повідомлення про обраний спосіб отримання дивідендів та належні реквізити для перерахування (далі — Повідомлення) наступним чином:

- акціонерам – юридичним особам за підписом керівника та відбиткою печатки. Акціонери, які є нерезидентами і мають намір скористатися умовами міжнародних угод про уникнення подвійного оподаткування, повинні подати на адресу Товариства виданий уповноваженим органом держави реєстрації оригінал документу або його нотаріально завірену копію, що підтверджує податкове резиденство (сертифікат податкового резиденства тощо).

- акціонерам - фізичним особам за особистим підписом акціонера з додаванням копії паспорту та довідки про присвоєння йому ідентифікаційного номера в податковому органі, завірених власноручно.

Текст Повідомлення наведений у Додатку 1.

Витрати, які виникають у зв'язку з перерахуванням дивідендів (сплата комісійних, поштові послуги тощо), проводяться за рахунок суми дивідендів, призначених до виплати акціонеру.

Оподаткування доходів, що нараховуються акціонерам у вигляді дивідендів, здійснюється Товариством з дотриманням вимог Податкового кодексу України. Щодо акціонерів-фізичних осіб емітент як податковий агент при нарахуванні та виплаті дивідендів утримує ПДФО за ставкою 5%, а також військовий збір за ставкою 1,5%. Для юридичних осіб-нерезидентів при виплаті дивідендів справляється податок з доходів із джерелом походження в Україні, які отримує нерезидент, (податок на репатріацію) у розмірі 15%, якщо інше не передбачено міжнародними договорами.

Телефони для довідок (0382) 78-78-46, 67-07-69.

Адреса для поштових відправлень: 29018, м. Хмельницький, вул. Храновського, 11 А, АТ «Хмельницькобленерго».

Примітка: У разі неотримання Повідомлень від акціонерів Товариство через відсутність достатньої інформації (реквізитів та інших даних) немає можливості для перерахування дивідендів і сплати податків та не гарантує виплату дивідендів таким акціонерам.

В.о. Генерального директора АТ «Хмельницькобленерго» О.І.Козачук

20.06.2018 р.

 


Додаток 1_cr

Наверх