„Лакмусовий папір” діяльності Компанії

Нині перед керівниками підприємств виникає необхідність планування, прогнозування, створення та підтримки ефективної системи управління, яку неможливо здійснити без необхідного внутрішнього контролю за діяльністю підприємства.

Внутрішні аудити у Товаристві проводяться з метою оцінки виконання і дотримання встановлених до системи управління вимог стандартів серії ISO 9000, визначення результативності її функціонування, розробки заходів для поліпшення системи, правильності ведення документообігу, достовірності та точності даних, правильності та відповідності виконання роботи до вимог законодавства.

З січня 2013 року у ПАТ „Хмельницькобленерго” проводяться інтегровані аудити системи управління якістю, гігієною і безпекою праці, екологічного керування. Щорічно на основі графіку аудиту, затвердженого наказом по Товариству, у підрозділах та відокремлених підрозділах проводиться перевірка функціонування системи управління згідно вимог стандартів ISO 9001:2008, ДСТУ OHSAS 18001:2010, ДСТУ ISO 14001:2006. 

Перед початком аудиту аудиторська група в складі не більше чотирьох осіб (головний аудитор — керівник групи, аудитор системи управління якістю, аудитор системи управління гігієною та безпекою праці, аудитор системи екологічного керування) проводить попередню нараду з керівником підрозділу, який перевіряється. До основних питань наради входять розгляд цілей аудиту, порядок проведення перевірки з відведеним на це часом, розгляд „проблемних точок”, які були зафіксовані на попередньому аудиті та визначення супроводжуючих осіб.
 
В ході аудиту перевіряється кожен співробітник підрозділу, який знаходиться на робочому місці. Аудитори збирають та перевіряють інформацію (доказ аудиту) шляхом опитування працівників, аналізу ведення документів при вибірковому методі розгляду одного із технологічних процесів роботи працівника згідно з його посадовою інструкцією, огляду та спостереження за діяльністю і умовами на робочих місцях працівників підрозділу, який перевіряється. 

При виконанні робочого процесу кожен аудитор дотримується таких принципів здійснення аудиту: етичність поведінки, чесність у поданні результатів, професійна ретельність, незалежність, отримання доказів. Це створює атмосферу відкритої, невимушеної співбесіди, у якій співрозмовник охоче подає необхідну інформацію.

Результатом проведення аудиту у підрозділі є підготовка звіту про внутрішній аудит, де відображено висновки про результати оцінювання виконання вимог системи управління у підрозділі, а саме:
— позитивні та негативні моменти у вигляді зауважень, в діяльності підрозділу, який перевірявся;
— пропозиції з удосконалення роботи;
— фіксування зареєстрованих невідповідностей, якщо такі є, та впровадження коригувальних дій;
— аудиторський висновок, який містить обґрунтовані підсумки за результатами проведеного аудиту.

Підтримуючи функціонування системи управління у Товаристві, необхідно враховувати такий невід’ємний елемент, як проведення внутрішніх аудитів — постійний моніторинг системи управління, її процесів, своєрідний „лакмусовий папір” діяльності Товариства загалом. Це дозволяє ефективно працювати Товариству, бути лідером серед енергопостачальних компаній України та здобувати нові вершини Європейської досконалості, виступаючи на міжнародній арені країн Центральної та Східної Європи.

Оксана БУРА,
інженер ВУЯ
Наверх